องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-899425

ร้องเรียนร้องทุกข์ 

​​ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ​

คำร้องทั่วไป

คำร้องขอรับบริการสาธารณะ

​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00010
วันนี้ 00003
วานนี้ 00025
เดือนนี้ 00179
เดือนก่อน 00309
ปีนี้ 02877
ปีก่อน 03636
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567 - 23 พ.ค. 2567(ดู 29) 
  จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี - 7 พ.ค. 2567(ดู 40) 
  โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ) - 1 พ.ค. 2567(ดู 50) 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนสำราญสามัคคีทอเสื่อกก - 24 เม.ย. 2567(ดู 56) 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจให้แก่ อปพร. อสม. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2567 - 17 เม.ย. 2567(ดู 57) 
  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 - 13 เม.ย. 2567(ดู 73) 
  ถนนดินลูกรังในเขตตำบลโนนสำราญ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและได้รับความสะดวกในการเกษตร - 4 เม.ย. 2567(ดู 108) 
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอ.
  • ประกาศการจัดซื้อจัด.
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้าหมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด ตำบลโนนสำราญ  - 18 เม.ย. 2567(ดู 67) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 4 มี.ค. 2567(ดู 130) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 4 มี.ค. 2567(ดู 214) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 23 ก.พ. 2567(ดู 138) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 22 ก.พ. 2567(ดู 136) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากโรงเรียนโนนสำราญ-ลำห้วยคลองจอก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 8 ก.พ. 2567(ดู 205) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านเมธี ประวันโน บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ - 1 พ.ย. 2566(ดู 256) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด ตำบลโนนสำราญ - 22 มี.ค. 2567(ดู 187) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการซ่อมแซมประตูน้ำลำห้วยคลองจอก บ้านโนน หมู่ที่ ๑  - 14 มี.ค. 2567(ดู 93) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากนานางฉวีวรร-นานายยุทธ บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ - 14 มี.ค. 2567(ดู 96) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากป่าชุมชนหนองคอม-นานางพยอม สีสุข บ้านกะพี้ หมู่ที่ ๓ - 14 มี.ค. 2567(ดู 132) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตจากเมนใหญ่แจ้งน้อย 1-โรงเรียนแจ้งน้อย บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 - 14 มี.ค. 2567(ดู 102) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 13 ก.พ. 2567(ดู 199) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ - 9 ก.พ. 2567(ดู 211) 
  แบบ บก.01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด - 2 เม.ย. 2567(ดู 104) 
  แบบ บก.01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด - 27 มี.ค. 2567(ดู 107) 
  แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตจากคลองเมนใหญ่แจ้งน้อย 1 - โรงเรียนแจ้งน้อย บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ - 14 มี.ค. 2567(ดู 243) 
  แบบ บก.01 โครงการซ่อมแซมประตูน้ำลำห้วยคลองจอก บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ - 14 มี.ค. 2567(ดู 132) 
  แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากป่าชุมชนหนองคอม-นานางพะยอมสีสุข บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ - 14 มี.ค. 2567(ดู 127) 
  แบบ บก.01 โครงการ ปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นายนายมาโช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 - 31 ม.ค. 2567(ดู 227) 
  แบบ บก.01 โครงการ ปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นายนายมาโช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 - 31 ม.ค. 2567(ดู 212) 
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-11
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-11
  ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-10
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-10
  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-10
  ซื้อจัดซื้อเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-10
  จ้างเหมาปรับเกรดขยะภายในเขตพื้นที่ตำบลโนนสำราญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-06

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำพวงมาลัยผ้าขาวม้า ,การทำธุงอิสาน ,การพับดอกไม้และมาลัยจากใบเตย ,การทำหมวกผ้าขาวม้า ประจำปี 2566 (ดู 7)

จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (ดู 15)

ข้อความหลัก

​​

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Do's and Don'ts

การต่ออายุใบอนุญาต ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564


รายละเอียดพ.ร.ฎ._การกำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม คลิกที่นี้

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2566-มี.ค.2567) : [18 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567 : [18 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน) : [17 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [10 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขิงบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [10 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [9 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 : [9 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน : [9 เม.ย. 2567]
  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 : [9 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร