องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-899425

ร้องเรียนร้องทุกข์ 

​​ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ​

คำร้องทั่วไป

คำร้องขอรับบริการสาธารณะ

​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00008
วานนี้ 00007
เดือนนี้ 00196
เดือนก่อน 00568
ปีนี้ 02086
ปีก่อน 03636
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ถนนดินลูกรังในเขตตำบลโนนสำราญ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและได้รับความสะดวกในการเกษตร - 4 เม.ย. 2567(ดู 19) 
  ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคนปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  - 2 เม.ย. 2567(ดู 17) 
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้นาแปลงใหญ่แก่เกษตรกร ต.กุดตุ้ม ต.บ้านค่าย ต.บุ่งคล้า ของวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลโนนสำราญ บ้านกะพี้ม.3  - 28 มี.ค. 2567(ดู 33) 
  องค์กาารบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เข้ารับเงินอุดหนุนและทำบันทึกข้อตกลงโครงการปรับสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 - 28 มี.ค. 2567(ดู 30) 
  เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) - 27 มี.ค. 2567(ดู 36) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) - 27 มี.ค. 2567(ดู 31) 
  เข้ารับการตรวจติดตามงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า ม.6 - 20 มี.ค. 2567(ดู 51) 
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอ.
  • ประกาศการจัดซื้อจัด.
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 4 มี.ค. 2567(ดู 64) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 4 มี.ค. 2567(ดู 53) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 23 ก.พ. 2567(ดู 78) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 22 ก.พ. 2567(ดู 70) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากโรงเรียนโนนสำราญ-ลำห้วยคลองจอก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 8 ก.พ. 2567(ดู 141) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านเมธี ประวันโน บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ - 1 พ.ย. 2566(ดู 173) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง คสล. โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนขวาง หมู่ที่ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ - 1 พ.ย. 2566(ดู 170) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด ตำบลโนนสำราญ - 22 มี.ค. 2567(ดู 28) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการซ่อมแซมประตูน้ำลำห้วยคลองจอก บ้านโนน หมู่ที่ ๑  - 14 มี.ค. 2567(ดู 30) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากนานางฉวีวรร-นานายยุทธ บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ - 14 มี.ค. 2567(ดู 36) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากป่าชุมชนหนองคอม-นานางพยอม สีสุข บ้านกะพี้ หมู่ที่ ๓ - 14 มี.ค. 2567(ดู 35) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตจากเมนใหญ่แจ้งน้อย 1-โรงเรียนแจ้งน้อย บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 - 14 มี.ค. 2567(ดู 36) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 13 ก.พ. 2567(ดู 130) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ - 9 ก.พ. 2567(ดู 149) 
  แบบ บก.01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด - 2 เม.ย. 2567(ดู 19) 
  แบบ บก.01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด - 27 มี.ค. 2567(ดู 39) 
  แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตจากคลองเมนใหญ่แจ้งน้อย 1 - โรงเรียนแจ้งน้อย บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ - 14 มี.ค. 2567(ดู 43) 
  แบบ บก.01 โครงการซ่อมแซมประตูน้ำลำห้วยคลองจอก บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ - 14 มี.ค. 2567(ดู 55) 
  แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากป่าชุมชนหนองคอม-นานางพะยอมสีสุข บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ - 14 มี.ค. 2567(ดู 47) 
  แบบ บก.01 โครงการ ปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นายนายมาโช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 - 31 ม.ค. 2567(ดู 166) 
  แบบ บก.01 โครงการ ปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นายนายมาโช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 - 31 ม.ค. 2567(ดู 153) 
  ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-09
  ซื้อซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  ซื้อก๊าชออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-04
  จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-04
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด ตำบลโนนสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-04-04

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดดอนขวาง ต.โนนสำราญ จ.ชัยภูมิ (ดู 9)

ถนนดินลูกรังในเขตตำบลโนนสำราญ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและได้รับความสะดวกในการเกษตร (ดู 13)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Do's and Don'ts

การต่ออายุใบอนุญาต ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564


รายละเอียดพ.ร.ฎ._การกำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม คลิกที่นี้

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [10 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขิงบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [10 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [9 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 : [9 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน : [9 เม.ย. 2567]
  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 : [9 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [4 เม.ย. 2567]
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 : [4 เม.ย. 2567]
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 : [2 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร