องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-899425
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00009
วันนี้ 00002
วานนี้ 00005
เดือนนี้ 00049
เดือนก่อน 00482
ปีนี้ 03296
ปีก่อน 02533
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 8 พ.ย. 2566(ดู 33) 
  จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - 1 พ.ย. 2566(ดู 28) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่องการใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ การจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย - 19 ก.ย. 2566(ดู 47) 
  บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนว 5 ส. ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) - 13 ก.ย. 2566(ดู 53) 
  ประกาศองค์การบริหารส่สนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง - 5 ก.ย. 2566(ดู 52) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล - 31 ส.ค. 2566(ดู 73) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล - 16 ส.ค. 2566(ดู 55) 
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอ.
  • ประกาศการจัดซื้อจัด.
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 31 ส.ค. 2566(ดู 70) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 สายที่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-094 หมู่ที่ 7 บ้านงิ้ว ตำบลโนนสำราญ - 15 ส.ค. 2566(ดู 54) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสายันห์ บุบผา - บ่อน้ำน้ำเค็ม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 - 7 มิ.ย. 2566(ดู 79) 
  ​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน - บ้านโนนสำราญ บ้านโนน หมู่ที่ 1 - 7 มิ.ย. 2566(ดู 100) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8 - 7 มิ.ย. 2566(ดู 93) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 - 7 มิ.ย. 2566(ดู 123) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำลำห้วยจระเข้ บ้านโนน หมู่ที่ 1 - 7 มิ.ย. 2566(ดู 76) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-068 สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 (สายที่11) หมู่ที่ 9 บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ - 20 ม.ค. 2566(ดู 127) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-003 ถนนบ้านท่าหว้า ดอนขวาง-สะพานข้ามลำห้วยคลองจอก หมู่ที่ 9 บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ - 20 ม.ค. 2566(ดู 87) 
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-003 ถนนสายท่าหว้า-สะพายข้ามลำห้วยคลองจอก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2  - 20 ก.ย. 2565(ดู 142) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน-บ้านโนนสำราญ บ้านโนน หมู่ที่ 1 จ่ายขาดเงินสะสม 1/2565 - 25 ก.ค. 2565(ดู 150) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเสงี่ยม บุญภูมิ-นายวสันต์ ช่องศรี หมู่ที่ 2 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 - 25 ก.ค. 2565(ดู 172) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางแก้วตา นพวรรณ-บ้านนางคำไพ วิสูงเล บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 - 25 ก.ค. 2565(ดู 143) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โตรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองใส ทับภูมี-บ้านนางกองชุน ปลื้มชัยภูมิ บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 - 25 ก.ค. 2565(ดู 121) 
  แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๔ - 23 พ.ย. 2566(ดู 11) 
  แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเอกพงษ์ นิยมโชค บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 - 11 ต.ค. 2566(ดู 21) 
  แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-005 ถนนสายบ้านกะพี้-บ้านโสกหว้า บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 - 11 ต.ค. 2566(ดู 21) 
  แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-072 ถนนสายบ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 - 11 ต.ค. 2566(ดู 21) 
  แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมหวัง พลนา-ถนนกะพี้โสกหว้า บ้านกะพี้ หมู่ที่3 - 11 ต.ค. 2566(ดู 27) 
  แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน-บ้านโนนสำราญ บ้านโนน หมู่ที่ 1 - 11 ต.ค. 2566(ดู 18) 
  แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบลำห้วยคลองจอก บ้านโนน หมู่ที่ 1 - 11 ต.ค. 2566(ดู 29) 
  จ้างเหมาปรับเกรดขยะภายในเขตพื้นที่ตำบลโนนสำราญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-01
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-06
  ซื้อวัสดุซ่อมเตียงสเตรทเซอร์รถกู้ชีพกู้ภัย (EMS) หมายเลขทะเบียน กธ ๘๕๒๓ ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๕-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-06
  จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๔๗๓ ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-06
  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-28
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-27
  จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23

ภาพกิจกรรม

จิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม (ดู 6)

ออกประเมินขยะมลูฝอยโรงงานและร้านค้าเพื่อคำนวณค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะในพื้นที่ตำบลโนนสำราญ (ดู 13)

การต่ออายุใบอนุญาต ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564


รายละเอียดพ.ร.ฎ._การกำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม คลิกที่นี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 : [2 พ.ย. 2566]
  คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : [26 ต.ค. 2566]
  ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริการส่วนตำบลโนนสำราญ พ.ศ.2566 : [26 ต.ค. 2566]
  ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 : [26 ต.ค. 2566]
  หนังสือแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน : [26 ต.ค. 2566]
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 : [19 ต.ค. 2566]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [18 ต.ค. 2566]
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 : [18 ต.ค. 2566]
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่2/2566 : [29 ก.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร