องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-899425

ร้องเรียนร้องทุกข์ 

​​ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ​

คำร้องทั่วไป

คำร้องขอรับบริการสาธารณะ

​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00004
วานนี้ 00014
เดือนนี้ 00200
เดือนก่อน 00398
ปีนี้ 03296
ปีก่อน 03636
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - 16 ก.ค. 2567(ดู 4) 
  รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ 2567 - 3 ก.ค. 2567(ดู 25) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 - 26 มิ.ย. 2567(ดู 15) 
  โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2567 - 7 มิ.ย. 2567(ดู 4) 
  โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567 - 23 พ.ค. 2567(ดู 84) 
  จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี - 7 พ.ค. 2567(ดู 72) 
  โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ) - 1 พ.ค. 2567(ดู 81) 
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอ.
  • ประกาศการจัดซื้อจัด.
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้าหมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด ตำบลโนนสำราญ  - 18 เม.ย. 2567(ดู 104) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 4 มี.ค. 2567(ดู 155) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 4 มี.ค. 2567(ดู 238) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 23 ก.พ. 2567(ดู 164) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 22 ก.พ. 2567(ดู 163) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากโรงเรียนโนนสำราญ-ลำห้วยคลองจอก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 8 ก.พ. 2567(ดู 229) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านเมธี ประวันโน บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ - 1 พ.ย. 2566(ดู 279) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด ตำบลโนนสำราญ - 22 มี.ค. 2567(ดู 215) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการซ่อมแซมประตูน้ำลำห้วยคลองจอก บ้านโนน หมู่ที่ ๑  - 14 มี.ค. 2567(ดู 119) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากนานางฉวีวรร-นานายยุทธ บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ - 14 มี.ค. 2567(ดู 129) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากป่าชุมชนหนองคอม-นานางพยอม สีสุข บ้านกะพี้ หมู่ที่ ๓ - 14 มี.ค. 2567(ดู 164) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตจากเมนใหญ่แจ้งน้อย 1-โรงเรียนแจ้งน้อย บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 - 14 มี.ค. 2567(ดู 132) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 13 ก.พ. 2567(ดู 223) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ - 9 ก.พ. 2567(ดู 231) 
  แบบ บก.01 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญส่ง คงตะการ-บ้านนางคำเขียน สายบัณฑิต บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 - 3 ก.ค. 2567(ดู 16) 
  แบบ บก.01 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประมวล สนามทอง บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 - 3 ก.ค. 2567(ดู 13) 
  แบบ บก.01 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนางสาระนาด-บ้านนายทวี บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 - 3 ก.ค. 2567(ดู 12) 
  แบบ บก.01 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 - 3 ก.ค. 2567(ดู 15) 
  แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 - 3 ก.ค. 2567(ดู 17) 
  แบบ บก. 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๘-๐๐๕ ถนนสายบ้านกะพี้-บ้านโสกหว้า บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 - 3 ก.ค. 2567(ดู 10) 
  แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ภายในหมู่บ้านโนน หมู่ที่ 1 - 3 ก.ค. 2567(ดู 10) 
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-12
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-12
  จ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนางสาระนาด-บ้านนายทวี บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-12
  จ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-12
  จ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายประมวล สนามทอง บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-12
  จ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญส่ง คงตะการ-บ้านนางคำเขียน สายบัณฑิต บ้านโสกหว้า หมู๋ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-12
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๗๘-๐๐๕ ถนนสายบ้านกะพี้ - บ้านโสกหว้า บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-12

ภาพกิจกรรม

โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร ณ ศาลาวัดโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ดู 11)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ สนามกีฬาวัดบ้านโนนสูงสะอาด มีขบวนพาเหรดที่สวยงามของเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริห (ดู 11)

ข้อความหลัก

​​

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Do's and Don'ts

การต่ออายุใบอนุญาต ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564


รายละเอียดพ.ร.ฎ._การกำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม คลิกที่นี้

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 : [12 ก.ค. 2567]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 : [12 ก.ค. 2567]
  คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้นถอนอาคาร : [14 มิ.ย. 2567]
  แบบฟอร์มการขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน : [14 มิ.ย. 2567]
  แบบคำขอรับรองต่าง ๆ : [14 มิ.ย. 2567]
  หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน : [14 มิ.ย. 2567]
  หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงาน ม.39 แบบ น.4 : [14 มิ.ย. 2567]
  แบบคำขออนุญาตต่าง ๆ : [14 มิ.ย. 2567]
  รายงานการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนสำราญ : [13 พ.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร