องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-899425

ร้องเรียนร้องทุกข์ 

​​ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ​

คำร้องทั่วไป

คำร้องขอรับบริการสาธารณะ

​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00007
วานนี้ 00007
เดือนนี้ 00236
เดือนก่อน 00499
ปีนี้ 02625
ปีก่อน 03636
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี - 7 พ.ค. 2567(ดู 22) 
  โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ) - 1 พ.ค. 2567(ดู 30) 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนสำราญสามัคคีทอเสื่อกก - 24 เม.ย. 2567(ดู 35) 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจให้แก่ อปพร. อสม. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2567 - 17 เม.ย. 2567(ดู 50) 
  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 - 13 เม.ย. 2567(ดู 55) 
  ถนนดินลูกรังในเขตตำบลโนนสำราญ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและได้รับความสะดวกในการเกษตร - 4 เม.ย. 2567(ดู 86) 
  ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคนปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  - 2 เม.ย. 2567(ดู 59) 
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอ.
  • ประกาศการจัดซื้อจัด.
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้าหมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด ตำบลโนนสำราญ  - 18 เม.ย. 2567(ดู 43) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 4 มี.ค. 2567(ดู 118) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 4 มี.ค. 2567(ดู 199) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 23 ก.พ. 2567(ดู 123) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 22 ก.พ. 2567(ดู 119) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากโรงเรียนโนนสำราญ-ลำห้วยคลองจอก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 8 ก.พ. 2567(ดู 188) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านเมธี ประวันโน บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ - 1 พ.ย. 2566(ดู 239) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด ตำบลโนนสำราญ - 22 มี.ค. 2567(ดู 176) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการซ่อมแซมประตูน้ำลำห้วยคลองจอก บ้านโนน หมู่ที่ ๑  - 14 มี.ค. 2567(ดู 75) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากนานางฉวีวรร-นานายยุทธ บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ - 14 มี.ค. 2567(ดู 79) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากป่าชุมชนหนองคอม-นานางพยอม สีสุข บ้านกะพี้ หมู่ที่ ๓ - 14 มี.ค. 2567(ดู 111) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตจากเมนใหญ่แจ้งน้อย 1-โรงเรียนแจ้งน้อย บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 - 14 มี.ค. 2567(ดู 86) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 13 ก.พ. 2567(ดู 188) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ - 9 ก.พ. 2567(ดู 195) 
  แบบ บก.01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด - 2 เม.ย. 2567(ดู 85) 
  แบบ บก.01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-001 สายทางบ้านโนนสูงสะอาดตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน-บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงสะอาด - 27 มี.ค. 2567(ดู 87) 
  แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตจากคลองเมนใหญ่แจ้งน้อย 1 - โรงเรียนแจ้งน้อย บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ - 14 มี.ค. 2567(ดู 217) 
  แบบ บก.01 โครงการซ่อมแซมประตูน้ำลำห้วยคลองจอก บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ - 14 มี.ค. 2567(ดู 114) 
  แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากป่าชุมชนหนองคอม-นานางพะยอมสีสุข บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ - 14 มี.ค. 2567(ดู 105) 
  แบบ บก.01 โครงการ ปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นายนายมาโช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 - 31 ม.ค. 2567(ดู 214) 
  แบบ บก.01 โครงการ ปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นายนายมาโช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 - 31 ม.ค. 2567(ดู 202) 
  จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำงานบิ้วอินผนังหลังห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  จ้างจ้างเหมางานซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-23
  จ้างโครงการซ่อมแซมประตูปิด-เปิดน้ำ บ้านกะพี้ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-24
  จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำงานบิ้วอินผนังหลังห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15

ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ดู 10)

มอบเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชน หลังได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกหนัก ลมแรง ในพื้นที่ตำบลโนนสำราญ (ดู 11)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Do's and Don'ts

การต่ออายุใบอนุญาต ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564


รายละเอียดพ.ร.ฎ._การกำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม คลิกที่นี้

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2566-มี.ค.2567) : [18 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567 : [18 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [10 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขิงบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [10 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [9 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 : [9 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน : [9 เม.ย. 2567]
  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 : [9 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [4 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร