องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-899425
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00046
วานนี้ 00052
เดือนนี้ 00600
เดือนก่อน 00619
ปีนี้ 01219
ปีก่อน 03636
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 15 ก.พ. 2567(ดู 69) 
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 15 ก.พ. 2567(ดู 61) 
  ประกาศศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) ประจำปีงบประมาณ 2567 - 8 ก.พ. 2567(ดู 81) 
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2567 - 7 ก.พ. 2567(ดู 78) 
  ประกาศองค์การบริหารส้วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 - 31 ม.ค. 2567(ดู 91) 
  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ - 19 ม.ค. 2567(ดู 77) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ประกาศตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลว่างเพิ่มเติม - 20 ธ.ค. 2566(ดู 120) 
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอ.
  • ประกาศการจัดซื้อจัด.
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 23 ก.พ. 2567(ดู 5) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 22 ก.พ. 2567(ดู 4) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากโรงเรียนโนนสำราญ-ลำห้วยคลองจอก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 8 ก.พ. 2567(ดู 77) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านเมธี ประวันโน บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ - 1 พ.ย. 2566(ดู 118) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง คสล. โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนขวาง หมู่ที่ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ - 1 พ.ย. 2566(ดู 113) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ - 1 พ.ย. 2566(ดู 132) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๖ จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ - 1 พ.ย. 2566(ดู 131) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน รพช.-บ่อขยะ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 13 ก.พ. 2567(ดู 60) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ - 9 ก.พ. 2567(ดู 92) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโนช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙ - 1 ก.พ. 2567(ดู 73) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากโรงเรียนโนนสำราญ-ลำห้วยคลองจอก บ้านโนนสำราญ หมู่ ๒ - 29 ม.ค. 2567(ดู 98) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โครงการวางท่อระบายน้ำจากโรงเรียนโนนสำราญ-ลำห้วยคลองจอก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 - 22 ม.ค. 2567(ดู 94) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-068 สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 (สายที่11) หมู่ที่ 9 บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ - 20 ม.ค. 2566(ดู 233) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-003 ถนนบ้านท่าหว้า ดอนขวาง-สะพานข้ามลำห้วยคลองจอก หมู่ที่ 9 บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ - 20 ม.ค. 2566(ดู 201) 
  แบบ บก.01 โครงการ ปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นายนายมาโช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 - 31 ม.ค. 2567(ดู 93) 
  แบบ บก.01 โครงการ ปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นายนายมาโช แสนขวา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 - 31 ม.ค. 2567(ดู 90) 
  แบบ บก.01 โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในเขตตำบลโนนสำราญ  - 31 ม.ค. 2567(ดู 89) 
  แบบ บก.01 โครงการปรับเกรดถนนดินลูกรังภายในเขตตำบลโนนสำราญ - 19 ม.ค. 2567(ดู 106) 
  แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ - 15 ม.ค. 2567(ดู 109) 
  แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากโรงเรียนโนนสำราญ-ลำห้วยคลองจอก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ - 15 ม.ค. 2567(ดู 95) 
  แบบ บก.01 โครงการปรับพื้นที่ป่าช้าบ้านโสกหว้าสาธารณะประโยชน์ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ - 20 ธ.ค. 2566(ดู 115) 

ภาพกิจกรรม

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเก็บข้อมูลและส่งเอกสารต่อขอความช่วยเหลือจาก พมจ.ชัยภูมิ (ดู 3)

กิจกรรมวันมาฆบูชาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ​ณ วัดบ้านโนนสูงสะอาด (ดู 42)

การต่ออายุใบอนุญาต ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564


รายละเอียดพ.ร.ฎ._การกำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม คลิกที่นี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับดกรดถนนลูกรังภายในตำบลโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : [1 ก.พ. 2567]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน รพช.บ่อขยะ บ้านโสกหว้า ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : [1 ก.พ. 2567]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโมช : [1 ก.พ. 2567]
  แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) : [1 ก.พ. 2567]
  แผนการจัดซื้อจัดครุภัณฑ์ ซื้อเครื่องสำรองไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [31 ม.ค. 2567]
  แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [31 ม.ค. 2567]
  แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [31 ม.ค. 2567]
  แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บาน พร้อมชั้นวาง(กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [31 ม.ค. 2567]
  แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [31 ม.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร