องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 13

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน   9 เม.ย. 2567 49
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน   12 เม.ย. 2566 53
รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565   3 ต.ค. 2565 61
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2564   28 เม.ย. 2565 84
รายงานการกำกับติดตามป้องกันการทุจริตปี 2565   4 เม.ย. 2565 144
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   30 ก.ย. 2564 76
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี 2563   30 ก.ย. 2563 97
รายงานการดำเนินงานความโปร่งใส   5 ก.ย. 2560 94