องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ประกาศเกี่ยวกับสภาฯ


ออนไลน์ : 10

ประกาศเกี่ยวกับสภาฯ วันที่ โหลด
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566   5 ก.ค. 2566 121
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2566   5 ก.ค. 2566 85
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   1 มิ.ย. 2566 111
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566   26 พ.ค. 2566 55
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   26 พ.ค. 2566 82
การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสมัญ ประจำปี 2566   16 ก.พ. 2566 39
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   14 ก.พ. 2566 43
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566   9 ก.พ. 2566 38
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   9 ก.พ. 2566 36
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   29 ธ.ค. 2565 40
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   26 ธ.ค. 2565 46
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   23 ธ.ค. 2565 36
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   21 ธ.ค. 2565 37
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   19 ธ.ค. 2565 57
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   15 ธ.ค. 2565 33
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   29 พ.ย. 2565 40
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   26 ส.ค. 2565 45
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   24 ส.ค. 2565 33
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   24 ส.ค. 2565 58
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   19 ส.ค. 2565 37
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   16 ส.ค. 2565 42
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   11 ส.ค. 2565 40
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   10 ส.ค. 2565 34
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   14 มิ.ย. 2565 40
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   13 มิ.ย. 2565 32
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   10 มิ.ย. 2565 34
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามีญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   7 มิ.ย. 2565 33
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   6 มิ.ย. 2565 32
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   2 มิ.ย. 2565 33
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   27 พ.ค. 2565 38