องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 16

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 สายที่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 78-094 หมู่ 7 บ้านงิ้ว   23 มิ.ย. 2566 35
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 78-094 หมู่ 7 บ้านงิ้ว   19 พ.ค. 2566 35
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ   2 พ.ค. 2566 39
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-068 สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 (สายที่ 11) หมู่ที่ 9 บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ   1 ธ.ค. 2565 36
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-003 ถนนบ้านท่าหว้า ดอนขวาง-สะพานข้ามลำห้วยคลองจอก หมู่ที่ 9 บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ   1 ธ.ค. 2565 45
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3   21 ก.พ. 2565 58
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับเกรดถนนดินลูกรังภายในเขตตำบลโนนสำราญ   26 ม.ค. 2565 59
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนน หมู่ที่ 1   16 พ.ย. 2564 46
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างลำห้วยคลองจอก ตรงประตูน้ำ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7   16 พ.ย. 2564 47
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3   16 พ.ย. 2564 53