องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 11

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับดกรดถนนลูกรังภายในตำบลโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   1 ก.พ. 2567 152
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน รพช.บ่อขยะ บ้านโสกหว้า ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   1 ก.พ. 2567 138
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงคลองสหกรณ์พร้อมถนนดินลูกรังเรียบคลอง จากสายท่าหว้า-ดอนขวาง-นานายมาโมช   1 ก.พ. 2567 126
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม)   1 ก.พ. 2567 139
แผนการจัดซื้อจัดครุภัณฑ์ ซื้อเครื่องสำรองไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   31 ม.ค. 2567 162
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   31 ม.ค. 2567 177
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   31 ม.ค. 2567 144
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บาน พร้อมชั้นวาง(กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   31 ม.ค. 2567 160
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   31 ม.ค. 2567 158
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเลื่อนพร้อมชั้นวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   31 ม.ค. 2567 49
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ล้อวัดระยะดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   31 ม.ค. 2567 44
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดระยะเลเซอร์(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   31 ม.ค. 2567 48
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   31 ม.ค. 2567 48
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   31 ม.ค. 2567 18
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์(กองสวัสดิการสังคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   31 ม.ค. 2567 19
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   31 ม.ค. 2567 24
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โครงการวางท่อระบายน้ำจากโรงเรียนโนนสำราญ-ลำห้วยคลองจอก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2   22 ม.ค. 2567 37
เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567   12 ต.ค. 2566 11
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 สายที่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 78-094 หมู่ 7 บ้านงิ้ว   23 มิ.ย. 2566 80
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 78-094 หมู่ 7 บ้านงิ้ว   19 พ.ค. 2566 55
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ   2 พ.ค. 2566 123
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-068 สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 (สายที่ 11) หมู่ที่ 9 บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ   1 ธ.ค. 2565 54
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-003 ถนนบ้านท่าหว้า ดอนขวาง-สะพานข้ามลำห้วยคลองจอก หมู่ที่ 9 บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ   1 ธ.ค. 2565 64
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3   21 ก.พ. 2565 98
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับเกรดถนนดินลูกรังภายในเขตตำบลโนนสำราญ   26 ม.ค. 2565 96
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนน หมู่ที่ 1   16 พ.ย. 2564 63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างลำห้วยคลองจอก ตรงประตูน้ำ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7   16 พ.ย. 2564 66
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3   16 พ.ย. 2564 78