องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 6

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการบริหารทรัพยกรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566   20 เม.ย. 2566 39
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและพัฒนางานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1   26 เม.ย. 2565 66
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 1   26 เม.ย. 2565 65
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล   26 เม.ย. 2565 54
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนำตบลโนนสำราญ ปี 2565   26 เม.ย. 2565 52
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 / 2565 - 2/2565)   26 เม.ย. 2565 82
การพัฒนาบุคลากร   26 เม.ย. 2565 61
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน   16 ก.ย. 2563 77