องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 8

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567   4 เม.ย. 2567 30
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567   2 เม.ย. 2567 29
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567   2 เม.ย. 2567 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   18 ต.ค. 2566 53
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567   18 ต.ค. 2566 1455
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่2/2566   29 ก.ย. 2566 166
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่องใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566   29 ก.ย. 2566 71
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566   31 ต.ค. 2565 58
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566   31 ต.ค. 2565 58
แผนดำเนินงาน ปี 2565   8 มี.ค. 2565 92
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2565   8 มี.ค. 2565 89