องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 13

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   18 ต.ค. 2566 18
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567   18 ต.ค. 2566 186
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่2/2566   29 ก.ย. 2566 59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่องใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566   29 ก.ย. 2566 22
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566   31 ต.ค. 2565 44
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566   31 ต.ค. 2565 35
แผนดำเนินงาน ปี 2565   8 มี.ค. 2565 63
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2565   8 มี.ค. 2565 70