องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 13

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566   31 มี.ค. 2566 54
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566   31 ม.ค. 2566 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565   30 ธ.ค. 2565 44
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565   31 ต.ค. 2565 48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565   30 ก.ย. 2565 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565   31 ส.ค. 2565 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565   1 ส.ค. 2565 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565   30 มิ.ย. 2565 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565   31 พ.ค. 2565 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   27 เม.ย. 2565 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564   27 เม.ย. 2565 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565   27 เม.ย. 2565 71
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   27 เม.ย. 2565 44
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565   27 เม.ย. 2565 41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565   27 เม.ย. 2565 52