องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566   30 ก.ย. 2566 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566   31 ส.ค. 2566 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566   31 ก.ค. 2566 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566   30 มิ.ย. 2566 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566   31 พ.ค. 2566 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566   30 เม.ย. 2566 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566   31 มี.ค. 2566 101
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566   31 ม.ค. 2566 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565   30 ธ.ค. 2565 83
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 79
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565   31 ต.ค. 2565 104
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565   30 ก.ย. 2565 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565   31 ส.ค. 2565 68
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565   1 ส.ค. 2565 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565   30 มิ.ย. 2565 34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565   31 พ.ค. 2565 47
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   27 เม.ย. 2565 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564   27 เม.ย. 2565 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565   27 เม.ย. 2565 94
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   27 เม.ย. 2565 65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565   27 เม.ย. 2565 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565   27 เม.ย. 2565 77