องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 9

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน   5 เม.ย. 2566 37
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565   5 เม.ย. 2566 27
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564   10 มี.ค. 2564 70
การดำเนินตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมแลำความโปร่งใสของหน่วยงาน   24 ม.ค. 2563 62