องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

นโยบายไม่รับของขวัญของรางวัล No Gift Policy


ออนไลน์ : 13

นโยบายไม่รับของขวัญของรางวัล No Gift Policy วันที่ โหลด
นโยบายต่อต้านการรับสินบน   24 มี.ค. 2566 44
ประกาศการงดรับของขวัญของกำนัล   17 มี.ค. 2566 38