องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 9

ขอสอบถามการยื่นชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566

-รายละเอียดและขั้นตอน รวมถึงเอกสารที่ต้องนำยื่นเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566

-กรณีมีบ้าน 2 หลัง ต้องเสียภาษียังไงบ้าง ถ้าหลังที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนอยู่ กทม. หลังที่ 2 เป็นอยู่บ้านงิ้ว ม.7 ต้องทำอย่างไร?

ผู้ตั้งกระทู้ : วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ 89 หมู่ 7 บ้านงิ้ว IP : 223.205.217.15 เวลา : 2023-04-08 13:03:27 (ดู 311)

เอกสารที่ต้องนำยื่นเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

                1.สำเนาเอกสารที่ดิน เช่น โฉนด ,นส.3  

                2.สำเนาบัตรประชาชาชนของเจ้าของที่ดิน

                3.สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง

กรณีมีบ้าน 2 หลัง

            1. บ้านหลังหลัก(กทม.) สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย ที่มีชื่ออยู่หลังโฉนดและอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น (หลังหลัก) ตามกฎหมายจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีที่ดินฯ ให้กับบ้านที่เป็นหลังหลักซึ่งเจ้าของมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  และราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท กรณีนี้หากเจ้าของมีชื่อตามโฉนด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังแรกที่กรุงเทพฯ ก็จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษี ค่ะ

            2. บ้านหลังสอง (บ้านงิ้ว ชัยภูมิ)   

                    2.1 ส่วนบ้านหลังสอง (บ้านงิ้ว ชัยภูมิ) มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 - 50 ล้านบาท เสียภาษีอัตรา 0.02%                              2.2 กรณีปล่อยเช่า ห้องเช่า หากปล่อยเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี จะถือว่าเป็นการใช้เพื่ออยู่อาศัย จึงจะเริ่มคำนวณภาษีที่อัตรา 0.02% เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้เช่ามากเกินไป แต่หากเป็นการเช่าแบบรายวัน ประกอบกิจการ จะถือว่าเป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์ จึงจะเริ่มคำนวณภาษีที่อัตรา 0.30% 

 

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

            โทร. 099-3021997

ผู้ตั้งกระทู้ : น.ส.จุฑาทิพย์ พื้นชัยภูมิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เวลา : 2023-04-24 11:23:45 IP : 2403:6200:8927:c8aa:c037:a7ed:f75:1c07
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :