องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   10 เม.ย. 2567 53
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขิงบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   10 เม.ย. 2567 50
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   20 เม.ย. 2566 43
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปั 2564   18 เม.ย. 2565 89
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563   5 ม.ค. 2564 339
รายงานผลการบริหารงานบุคคล   1 ก.ย. 2562 149