องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   20 เม.ย. 2566 27
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปั 2564   18 เม.ย. 2565 49
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563   5 ม.ค. 2564 182
รายงานผลการบริหารงานบุคคล   1 ก.ย. 2562 117