องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายสุวิทย์ นิยมพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 064-1960222


นายพรชัย เเก้วขวาน้อย
นายช่างโยธา


นายอรรถวาทิน ถิ่นชัยภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายสุรศักดิ์ นิยมชัย
ช่างเครื่องสูบน้ำ


นายเศกสันต์ ประณามตรังค์
ช่างเครื่องสูบน้ำ


นายโสภา บุญพูน
ช่างเครื่องสูบน้ำ


นายปรีชา พลนา
ช่างเครื่องสูบน้ำ