องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายสุวิทย์ นิยมพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
เบอร์โทร : 064-1960222


นายพรชัย เเก้วขวาน้อย
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 088-3477306


นายอรรถวาทิน ถิ่นชัยภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 089-8497757


นายสุรศักดิ์ นิยมชัย
ช่างเครื่องสูบน้ำ
เบอร์โทร : 061-4729682


นายเศกสันต์ ประณามตรังค์
ช่างเครื่องสูบน้ำ
เบอร์โทร : 086-2652766


นายโสภา บุญพูน
ช่างเครื่องสูบน้ำ
เบอร์โทร : 086-3230358


นายปรีชา พลนา
ช่างเครื่องสูบน้ำ