องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 10

อยากสอบถามเรื่องเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด

อยากสอบถามเรื่องเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปติดต่อบ้างครับ

ผู้ตั้งกระทู้ : สมยศ IP : 49.237.8.176 เวลา : 2022-04-25 15:14:23 (ดู 408)

เอกสารประกอบการขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแม่ หรือ ผู้ปกครอง  (*เซ็นชื่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง)

2. สำเนาทะเบียนบ้านของแม่ หรือ ผู้ปกครอง   (*เซ็นชื่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง)

3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารของแม่ หรือ ผู้ปกครอง   (*เซ็นชื่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง)

         สมุดบัญชีที่สามารถใช้ได้

       - กรุงไทย : ออมทรัพย์

       - ธ.ก.ส.  : ออมทรัพย์

       - ออมสิน : เงินฝากเผื่อเรียก

4. สำเนาสูติบัตรเด็ก   (*เซ็นชื่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง)

5. สำเนาหน้าแรกสมุดบันทึกสุขภาพ (สมุดชมพู)   (*เซ็นชื่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง)

6. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กแรกเกิด   (*เซ็นชื่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง)

7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อ (ถ้ามี)

8. สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อ (ถ้ามี)

- ผู้รับรองคนที่ 1= อสม. // ต้องไม่เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

- ผู้รับรองคนที่ 2 = ผู้ใหญ่บ้าน / กำนัน  // ต้องไม่เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

- เขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน

** ต้องมารับแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ อบต. นะคะ เพราะต้องเอากลับไปกรอกข้อมูลและให้ผู้รับรองเซ็นรับรองข้อมูลค่ะ

 

ผู้ตั้งกระทู้ : ชณันชิดา เวลา : 2022-04-25 16:19:23 IP : 183.89.79.172
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :