องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 14

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการคงามเสี่ยงการทุจริต 2566   24 เม.ย. 2566 23
หลักเกณฑ์และมาตรการร้องเรียนการทุจริต   24 มี.ค. 2566 42
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี2564   12 มี.ค. 2564 72