องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 8

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566   9 เม.ย. 2567 51
การดำเนินการเพื่อจัดการคงามเสี่ยงการทุจริต 2566   24 เม.ย. 2566 59
หลักเกณฑ์และมาตรการร้องเรียนการทุจริต   24 มี.ค. 2566 60
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี2564   12 มี.ค. 2564 92