องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566   24 ม.ค. 2567 50
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566   24 ม.ค. 2567 72
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566   24 ม.ค. 2567 44
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570 ครั้งที่ 1   14 มี.ค. 2566 181
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566   14 มี.ค. 2566 63
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี2566-2570   3 ม.ค. 2566 67
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570   3 ม.ค. 2566 127
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี2566-2570   3 ม.ค. 2566 294
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565   8 มี.ค. 2565 233
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565   8 มี.ค. 2565 104
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565   8 มี.ค. 2565 83