องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ประมวลจริยธรรม


ออนไลน์ : 6

ประมวลจริยธรรม วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   26 เม.ย. 2566 180
ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร   26 เม.ย. 2566 192
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   26 เม.ย. 2566 189