องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 12

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   26 เม.ย. 2566 37
ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร   26 เม.ย. 2566 39
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   26 เม.ย. 2566 39