องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565   5 ต.ค. 2565 66
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564   1 ต.ค. 2564 102
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563   5 ต.ค. 2563 108
รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2562   6 ม.ค. 2563 93