องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 17

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
แผ่นพับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   6 ก.ย. 2564 92
คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์   5 ม.ค. 2564 43
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   5 ม.ค. 2564 37