องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566   8 มิ.ย. 2566 55
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566   16 ก.พ. 2566 58
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   30 ธ.ค. 2565 43
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   22 ธ.ค. 2565 57
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   19 ส.ค. 2565 49
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565   18 ส.ค. 2565 39
ผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั่งที่ 1   29 มิ.ย. 2565 72
รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2565 ครั้งที่2   29 มิ.ย. 2565 56
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามีญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   7 ก.พ. 2565 65
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามีญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   2 ก.พ. 2565 63
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามีญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   26 ส.ค. 2564 49
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามีญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564   19 ส.ค. 2564 55
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามีญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564   5 เม.ย. 2564 51
ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามีญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564   23 ก.พ. 2564 63