องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 6

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   25 ม.ค. 2567 54
แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)   24 มี.ค. 2566 59
มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราฯญ ประจำปีงบประมาณ 2566   24 มี.ค. 2566 72
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี2564   11 มิ.ย. 2564 86