องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 5

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน   20 เม.ย. 2566 61
รายงานการกำกับติดตามแผนการทุจริตปี 64 รอบ 6 เดือน   10 มี.ค. 2564 88