องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค. 2566 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 สายที่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-094 หมู่ที่ 7 บ้านงิ้ว ตำบลโนนสำราญ 15 ส.ค. 2566 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสายันห์ บุบผา - บ่อน้ำน้ำเค็ม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 7 มิ.ย. 2566 79
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน - บ้านโนนสำราญ บ้านโนน หมู่ที่ 1 7 มิ.ย. 2566 100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8 7 มิ.ย. 2566 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 7 มิ.ย. 2566 123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำลำห้วยจระเข้ บ้านโนน หมู่ที่ 1 7 มิ.ย. 2566 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคลองแซง บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 7 มิ.ย. 2566 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อพักน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 23 พ.ค. 2566 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองขาม บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๗ 10 พ.ค. 2566 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหนูเปียง เปลื้องกลาง-บ้านนายพูนทรัพย์ จอกชัยภูมิ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 28 เม.ย. 2566 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางรักเร่ พันปาน-บ้านนางทองยุ่น พงษ์ไพบูลย์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 28 เม.ย. 2566 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน-บ้านโนนสำราญ บ้าโนน หมู่ที่ 1 28 เม.ย. 2566 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสายันห์ บุบผา-บ่อน้ำเค็ม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 28 เม.ย. 2566 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองใส ทับภูมี-บ้านนางกองซุน ปลื้มชัยภูมิ บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3 5 เม.ย. 2566 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 78-068 สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 (สายที่11) หมู่ที่ 9 บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ 2 ก.พ. 2566 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-003 ถนนบ้านท่าหว้า ดอนขวาง-สะพานข้ามลำห้วยคลองจอก หมู่ที่ 9 บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ 2 ก.พ. 2566 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.78-003 สายถนนบ้านท่าหว้า-สะพานข้ามลำห้วยคลองจอก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 6 ต.ค. 2565 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 4 ส.ค. 2565 131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทินกร นิยมนา-บ้านนางโอกาส น้อยลาด บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 4 ส.ค. 2565 102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อประดิษฐ์ รักษ์มณี บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 4 ส.ค. 2565 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกถนน รพช.ด้านทิศตะวันตก-สระน้ำวัดดอนขวาง บ้านดอกขวาง หมู่ที่ 4 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 4 ส.ค. 2565 121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองใส ทับภูมี-บ้านนางกองชุน ปลื้มชัยภูมิ บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 4 ส.ค. 2565 128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน-บ้านโนนสำราญ บ้านโนน หมู่ที่ 1 จ่ายขาดเงินสะสม 1/2565 4 ส.ค. 2565 109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 4 ส.ค. 2565 124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 4 ส.ค. 2565 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทินกร นิยมนา บ้านนางโอภาส น้อยลาด บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 4 ส.ค. 2565 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อประดิษฐ์ รักษ์มณี บ้านโนนสุงสะอาด หมู่ที่ 8 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 1/2565 4 ส.ค. 2565 104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุความปลอดภัยจราจร ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 30 มี.ค. 2565 118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 28 มี.ค. 2565 109