องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ออนไลน์ : 8

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy วันที่ โหลด
การสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   25 ม.ค. 2567 72
ภาพประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy   25 เม.ย. 2566 60
ภาพกิจกรรมการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy   20 มี.ค. 2566 71
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   17 มี.ค. 2566 322