องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ออนไลน์ : 14

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy วันที่ โหลด
ภาพประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy   25 เม.ย. 2566 30
ภาพกิจกรรมการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy   20 มี.ค. 2566 44
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   17 มี.ค. 2566 68