องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 4

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566   2 ต.ค. 2566 23
สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)   3 ต.ค. 2565 61
สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)   1 เม.ย. 2565 93
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส ประจำปีงบประมาณ 2564   1 เม.ย. 2564 85
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส ประจำปีงบประมาณ 2563   1 ต.ค. 2563 81
สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563   1 ก.ค. 2563 72
สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต   1 ต.ค. 2562 87