องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 8

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1)   3 เม.ย. 2566 34
สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)   3 ต.ค. 2565 35
สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)   1 เม.ย. 2565 74
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส ประจำปีงบประมาณ 2564   1 เม.ย. 2564 66
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส ประจำปีงบประมาณ 2563   1 ต.ค. 2563 68
สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563   1 ก.ค. 2563 56
สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต   1 ต.ค. 2562 72