องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

รายงานสภาฯ


ออนไลน์ : 9

รายงานสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566   6 มิ.ย. 2566 275
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566   16 ก.พ. 2566 361
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565   30 ธ.ค. 2565 47
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 /2565   23 ธ.ค. 2565 85
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 ครั้งที่ 2   26 ส.ค. 2565 55
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 ครั้งที่ 1   18 ส.ค. 2565 59
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1   29 มิ.ย. 2565 102
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2   29 มิ.ย. 2565 122
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2565   7 ก.พ. 2565 139
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2565   2 ก.พ. 2565 86
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ปี 2565   26 ม.ค. 2565 63
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   27 ก.ย. 2564 58
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2564   26 ส.ค. 2564 73
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2564   19 ส.ค. 2564 57
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2.2564 ครั้งที่1   29 มี.ค. 2564 117
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1.2564 ครั้งที่1   18 ก.พ. 2564 67
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4.2563 ครั้งที่ 1   28 ธ.ค. 2563 79
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3.2563 ครั้งที่ 2   24 ส.ค. 2563 91
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3.2563 ครั้งที่ 1   18 ส.ค. 2563 93
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2.2563 ครั้งที่ 2   28 พ.ค. 2563 76
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2.2563 ครั้งที่ 1   22 พ.ค. 2563 66
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1.2563 ครั้งที่ 2   28 ก.พ. 2563 73
ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่4.2562 ครั้งที่1   24 ธ.ค. 2562 72
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2.2562   31 ต.ค. 2562 131
ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่3.2562 ครั้งที่ 2   23 ส.ค. 2562 90
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3.2562 ครั้งที่1   19 ส.ค. 2562 78
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1.2562   14 มิ.ย. 2562 90
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2.2562 ครั้งที่1   20 มี.ค. 2562 93
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1.2562 ครั้งที่1   21 ก.พ. 2562 120