องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

รายงานสภาฯ


ออนไลน์ : 8

รายงานสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566   6 มิ.ย. 2566 129
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566   16 ก.พ. 2566 44
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565   30 ธ.ค. 2565 30
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 /2565   23 ธ.ค. 2565 58
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 ครั้งที่ 2   26 ส.ค. 2565 41
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 ครั้งที่ 1   18 ส.ค. 2565 37
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1   29 มิ.ย. 2565 77
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2   29 มิ.ย. 2565 89
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2565   7 ก.พ. 2565 77
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2565   2 ก.พ. 2565 53
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ปี 2565   26 ม.ค. 2565 40
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   27 ก.ย. 2564 42
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2564   26 ส.ค. 2564 50
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2564   19 ส.ค. 2564 39
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2.2564 ครั้งที่1   29 มี.ค. 2564 98
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1.2564 ครั้งที่1   18 ก.พ. 2564 50
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4.2563 ครั้งที่ 1   28 ธ.ค. 2563 57
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3.2563 ครั้งที่ 2   24 ส.ค. 2563 68
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3.2563 ครั้งที่ 1   18 ส.ค. 2563 57
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2.2563 ครั้งที่ 2   28 พ.ค. 2563 54
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2.2563 ครั้งที่ 1   22 พ.ค. 2563 51
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1.2563 ครั้งที่ 2   28 ก.พ. 2563 52
ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่4.2562 ครั้งที่1   24 ธ.ค. 2562 50
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2.2562   31 ต.ค. 2562 114
ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่3.2562 ครั้งที่ 2   23 ส.ค. 2562 69
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3.2562 ครั้งที่1   19 ส.ค. 2562 57
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1.2562   14 มิ.ย. 2562 73
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2.2562 ครั้งที่1   20 มี.ค. 2562 63
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1.2562 ครั้งที่1   21 ก.พ. 2562 87