องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 6

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม วันที่ โหลด
โครงการจัดนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2567   14 มี.ค. 2567 51
โครงการกิจกรรม วันมาฆบูชา ประจำปี 2567   27 ก.พ. 2567 47
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (โนนสำราญเกมส์ ครั้งที่ 16) ประจำปี พ.ศ.2567   13 ก.พ. 2567 87
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566   24 ม.ค. 2567 18
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2567   24 ม.ค. 2567 18
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเเละประเมินผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567   22 ม.ค. 2567 55
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567   18 ม.ค. 2567 20
คำสั่งเเต่งตั้งกรรมการตัดสินขบวนพาเหรดเเละกองเชียร์ การเเข่งขันกีฬา อบต.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567   16 ม.ค. 2567 26
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการเเข่งขันกีฬาอบต.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567   16 ม.ค. 2567 17
คำสั่งเเต่งตั้งคระกรรมการตัดสินกีฬา อบต.ร่วมใจต้านยาเสพติด ครั้งที่16 ประจำปี 2567   16 ม.ค. 2567 11
คำสั่งเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2567   3 ม.ค. 2567 15
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด อำเภอเมืองชัยภูมิ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566   2 ม.ค. 2567 16
คำสั่งเเต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2567   2 ม.ค. 2567 16
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน ธ.ค.66   4 ธ.ค. 2566 51
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริมนม (นม) โรงเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2566   30 พ.ย. 2566 35
คำสั่งแต่งตั้งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4   24 พ.ย. 2566 75
ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนสำราญ ชุดใหม่   2 ต.ค. 2566 13
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2566   18 เม.ย. 2566 378
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566   18 เม.ย. 2566 909
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกำหนดตำแหน่งโครงสร้างส่วนราชการระดับกลาง   18 เม.ย. 2566 60
โครงการจัดนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566   7 เม.ย. 2566 695
การบริการจัดการขยะตำบลโนนสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2566   3 เม.ย. 2566 77
การจัดทำ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   27 มี.ค. 2566 53
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด   23 ก.พ. 2566 687
โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 (โนนสำราญเกมส์ ครั้งที่ 14)   16 ม.ค. 2566 92
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)   6 ม.ค. 2566 3293
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   20 ธ.ค. 2565 84
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดเทอมื 2/2565   28 เม.ย. 2565 75
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทอม 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   28 เม.ย. 2565 340
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2565   28 เม.ย. 2565 102