องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 12

จิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้ช่วยกันซ่อม..... วันที่ 6 ธ.ค. 2566 (ดูู 6)

ออกประเมินขยะมลูฝอยโรงงานและร้านค้าเพื่อคำนวณค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะในพื้นที่ตำบลโนนสำราญ

ออกประเมินขยะมลูฝอยโรงงานและร้านค้าเพื่อคำนวณค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะในพื้นที่ตำบลโนนสำราญ... วันที่ 9 พ.ย. 2566 (ดูู 14)

ออกเยี่ยมและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ยากไร้ขอความช่วยเหลือ เรื่องค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล

 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ พร้อมด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ยากไร้ขอความช่วยเหลือ   เรื่องค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลตามระเบียบการช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 11 ราย... วันที่ 1 พ.ย. 2566 (ดูู 20)

พิธีฉลองเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านงิ้ว หมู่ 7 และบ้านงิ้วพัฒนา หมู่ 10

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นำโดย นายถาวร นิยมนา นายกองค์องการบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีฉลองเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านงิ้ว หมู่ 7 และบ้านงิ้วพัฒนา หมู่..... วันที่ 31 ต.ค. 2566 (ดูู 27)

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ''กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ" เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ''กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ" เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว... วันที่ 23 ต.ค. 2566 (ดูู 63)

กิจกรรม Big cleaning day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันที่ 13 กันยายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ จัดกิจกรรม Big cleaning day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดบ้านโนนสูงสะอาด บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ 8 และวัดฉิมพลี บ้านงิ้ว หมู่ 10... วันที่ 13 ก.ย. 2566 (ดูู 98)

ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนที่เป็นหลุดเป็นบ่อเส้นทางทางสายท่าหว้า - ดอนขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ได้ออกซ่อมแซมและปรับปรุงถนนที่เป็นหลุดเป็นบ่อเส้นทางทางสายท่าหว้า - ดอนขวาง เนื่องจากการใช้งานเป็นระยะเวลาหลายปีส่งผลให้ถนนเกิดความเสียหาย เพื่อให้การเดินทางของประชาชนสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น... วันที่ 12 ก.ย. 2566 (ดูู 67)

ประชุม (MOU)

ประชุม (MOU)... วันที่ 1 ก.ย. 2566 (ดูู 40)

“Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญจัดกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖... วันที่ 15 ส.ค. 2566 (ดูู 38)

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ โดย นายถาวร นิยมนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้าน คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนฉิพลีวิทยา และนักเรียนดอกลำดวน จากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนสำราญ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเ..... วันที่ 27 ก.ค. 2566 (ดูู 102)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย เรื่อง การเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ ประจำปี 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ได้ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ใน เรื่องการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์เพื่อให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้การเอาตัวรอดโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ไม่สามารถลงจากรถยนต์ได้ เช่นการปลดล็อคประตูรถยนต์... วันที่ 21 ก.ค. 2566 (ดูู 48)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566... วันที่ 7 ก.ค. 2566 (ดูู 37)

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำพวงมาลัยผ้าขาวม้า ,การทำธุงอิสาน ,การพับดอกไม้และมาลัยจากใบเตย ,การทำหมวกผ้าขาวม้า

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำพวงมาลัยผ้าขาวม้า ,การทำธุงอิสาน ,การพับดอกไม้และมาลัยจากใบเตย ,การทำหมวกผ้าขาวม้า ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์งานศิลปะ หัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป... วันที่ 3 ก.ค. 2566 (ดูู 96)

โครงการอบรมบุคลากรครู และผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันโรคติดต่อสำหรับเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอบรมบุคลากรครู และผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันโรคติดต่อสำหรับเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้พัฒนาบุคลากรครู และผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจเพี่ยวกับโรคติดต่อที่เกิดกับเด็กนักเรียน และให้มีความรู้ในการป้องกันด฿แลรักษาโรคต่างๆเบื้องต้น... วันที่ 3 ก.ค. 2566 (ดูู 48)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำเดือน มิถุนายน 2566... วันที่ 28 มิ.ย. 2566 (ดูู 35)

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นกืจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นกืจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 22 มิ.ย. 2566 (ดูู 56)

คณะกรรมการได้ลงตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

คณะกรรมการได้ลงตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตอาหารกลางวันเด็กนักเรียน... วันที่ 20 มิ.ย. 2566 (ดูู 72)

การมอบเงินค่าเดินทางสำหรับผู้ป่วยยากไร้

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายถาวร  นิยมนา นายก องค์การบริหารส่งนตำบลโนนสำราญ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภู..... วันที่ 15 มิ.ย. 2566 (ดูู 47)

สืบสานประเพณี วันผู่สูงอายุและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

สืบสานประเพณี วันผู่สูงอายุและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566... วันที่ 12 เม.ย. 2566 (ดูู 180)

ปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอเสื่อกก

วันที่ 12 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ โดยนายถาวร นิยมนา  ได้มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ แสนจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอเสื่อกก โดยมรเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังห..... วันที่ 12 เม.ย. 2566 (ดูู 83)