องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 กองสวัสดิการได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567
ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพีนารักษ์ พรมนอก และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
โพสโดย : ชณันชิดา   วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567   View : 30
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประจำเดือน 20 พ.ค. - 21 มิ.ย. 64  (ดู 239)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่ 21 มีนาคม - 20 เมษายน 2564  (ดู 201)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2564  (ดู 195)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  (ดู 211)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  (ดู 194)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่21 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2564  (ดู 253)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่21 ธันวาคม 2563 - 20 มกราคม 2564  (ดู 175)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :