องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนสำราญสามัคคีทอเสื่อกก


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนสำราญสามัคคีทอเสื่อกก

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 นายถาวร นิยมนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ มอบหมายให้นายยุทธศักดิ์ พันธุ์ภิญญา นักวิชาการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนสำราญสามัคคีทอเสื่อกก  หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9  ณ ที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 258 หมู่ที่ 2  ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับงบประมาณจากสถาบันชุณหวัน มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
โพสโดย : ชณันชิดา   วันที่ : 24 เมษายน 2567   View : 56
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประจำเดือน 20 พ.ค. - 21 มิ.ย. 64  (ดู 239)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่ 21 มีนาคม - 20 เมษายน 2564  (ดู 201)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2564  (ดู 195)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  (ดู 211)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  (ดู 194)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่21 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2564  (ดู 253)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่21 ธันวาคม 2563 - 20 มกราคม 2564  (ดู 175)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :