องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ออกเยี่ยมให้กำลังใจให้แก่ อปพร. อสม. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2567


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ออกเยี่ยมให้กำลังใจให้แก่ อปพร. อสม. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2567

นายถาวร นิยมนา นายกอบต.โนนสำราญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ปลัด อบต. ,หัวหน้าฝ่าย และเจ้าพนักงานป้องกันฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจให้แก่ อปพร. อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2567 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2567
โพสโดย : ชณันชิดา   วันที่ : 17 เมษายน 2567   View : 58
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประจำเดือน 20 พ.ค. - 21 มิ.ย. 64  (ดู 239)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่ 21 มีนาคม - 20 เมษายน 2564  (ดู 201)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2564  (ดู 195)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  (ดู 211)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  (ดู 194)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่21 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2564  (ดู 253)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่21 ธันวาคม 2563 - 20 มกราคม 2564  (ดู 175)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :