องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่องการใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ การจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่องการใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ การจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่องการใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ การจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย
เปิดไฟล์
โพสโดย : ชณันชิดา   วันที่ : 19 กันยายน 2566   View : 146
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประจำเดือน 20 พ.ค. - 21 มิ.ย. 64  (ดู 253)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่ 21 มีนาคม - 20 เมษายน 2564  (ดู 215)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2564  (ดู 215)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  (ดู 239)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  (ดู 213)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่21 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2564  (ดู 267)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่21 ธันวาคม 2563 - 20 มกราคม 2564  (ดู 190)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :