องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนว 5 ส. ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนว 5 ส. ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนว 5 ส. ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)
เปิดไฟล์
โพสโดย : ชณันชิดา   วันที่ : 13 กันยายน 2566   View : 54
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประจำเดือน 20 พ.ค. - 21 มิ.ย. 64  (ดู 150)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่ 21 มีนาคม - 20 เมษายน 2564  (ดู 142)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2564  (ดู 137)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  (ดู 154)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  (ดู 135)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่21 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2564  (ดู 154)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำวันที่21 ธันวาคม 2563 - 20 มกราคม 2564  (ดู 124)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :