องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


ออนไลน์ : 6

Gallery :: จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ จัดกิจกรรม Big cleaning day เวลา 9:00 น.
นำโดยนายถาวร นิยมนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ ครูและนักเรียนโรงเรียนฉิมพลี เด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning day บริเวณวัดฉิมพลี บ้านงิ้ว ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567   View : 15