องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

Nonsamran Subdistrict Administrative Organization

ออกเยี่ยมและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ยากไร้ขอความช่วยเหลือ เรื่องค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล


ออนไลน์ : 13

Gallery :: ออกเยี่ยมและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ยากไร้ขอความช่วยเหลือ เรื่องค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ พร้อมด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ยากไร้ขอความช่วยเหลือ   เรื่องค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลตามระเบียบการช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 11 ราย
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566   View : 20